MEWASPADAI DOSA RIBA

bahaya-riba1

MEWASPADAI DOSA RIBA Sumber : www.hizbu-tahrir.or.id) Muslim manapun sejatinya tahu, zina adalah salah satu dosa besar. Allah SWT menyebut zina sebagai kekejian (fâhisyah) dan jalan yang buruk (sâ-a sabîla) (Lihat QS al-Isra’ [17]: 38). Pelakunya layak mendapatkan azab di dunia: dihukum cambuk (jilid) atau dihukum mati dengan cara dirajam. Jika di dunia pelaku zina lepas […]

Continue reading


HUKUM MENJADI MAKELAR DALAM ISLAM

tuntunan-islam-bagi-para-makelar

HUKUM MENJADI MAKELAR DALAM ISLAM (Simsar / Samasirah) Sumber : www.hizbut-tahrir.or.id As-Simsâr bentuk jamaknya as-samâsirah. Menurut al-Laits seperti dikutip oleh Ibn Manzhur dalam Lisân al-‘Arab dan menurut al-Khathabi dalam Ma’âlim as-Sunan, kata as-simsâr berasal dari non-Arab, yakni dari Persia, lalu diarabkan. Pada zaman itu, di antara orang yang menyelesaikan penjualan dan pembelian itu, banyak orang […]

Continue reading


TRANSAKSI JUAL BELI : AS-SALAM

transaksi-jual-beli

Transaksi Jual Beli : AS-SALAM Sumber : www.hizbut-tahrir.or.id Al-Jurjani di dalam At-Ta’rifât menyatakan, secara bahasa as-salam artinya at-taqdîm wa at-taslîm (persembahan dan penyerahan). Menurut al-Jauhari di dalam Ash-Shihâh fi al-Lughah, al-Fayruz Abadi dalam Al-Qâmûs al-Muhîth dan Zainuddin ar-Razi dalam Mukhtâr ash-Shihâh, as-salam adalah as-salaf. Adapun secara syar’i an-Nawawi di dalam Syarh Shahih Muslim menyebutkan, “Dalam […]

Continue reading


Mengoptimalkan Website untuk Mesin Pencari

seo-strategy

Tujuan Search Engine Optimization (SEO) adalah untuk meningkatkan jumlah pengunjung situs web melalui peringkat tinggi dalam hasil pencarian menggunakan kata kunci tepat yang menggambarkan isi dari situs Anda. Berikut beberapa tip untuk membantu Anda mencapai tujuan ini: Hindari masalah desain situs. Beberapa desain situs web tertentu bermasalah dengan mesin pencari. Agar hasilnya maksimal hindari hal-hal […]

Continue reading