MEWASPADAI DOSA RIBA

bahaya-riba1

MEWASPADAI DOSA RIBA Sumber : www.hizbu-tahrir.or.id) Muslim manapun sejatinya tahu, zina adalah salah satu dosa besar. Allah SWT menyebut zina sebagai kekejian (fâhisyah) dan jalan yang buruk (sâ-a sabîla) (Lihat QS al-Isra’ [17]: 38). Pelakunya layak mendapatkan azab di dunia: dihukum cambuk (jilid) atau dihukum mati dengan cara dirajam. Jika di dunia pelaku zina lepas […]

Continue reading


HUKUM MENJADI MAKELAR DALAM ISLAM

tuntunan-islam-bagi-para-makelar

HUKUM MENJADI MAKELAR DALAM ISLAM (Simsar / Samasirah) Sumber : www.hizbut-tahrir.or.id As-Simsâr bentuk jamaknya as-samâsirah. Menurut al-Laits seperti dikutip oleh Ibn Manzhur dalam Lisân al-‘Arab dan menurut al-Khathabi dalam Ma’âlim as-Sunan, kata as-simsâr berasal dari non-Arab, yakni dari Persia, lalu diarabkan. Pada zaman itu, di antara orang yang menyelesaikan penjualan dan pembelian itu, banyak orang […]

Continue reading


TRANSAKSI JUAL BELI : AS-SALAM

transaksi-jual-beli

Transaksi Jual Beli : AS-SALAM Sumber : www.hizbut-tahrir.or.id Al-Jurjani di dalam At-Ta’rifât menyatakan, secara bahasa as-salam artinya at-taqdîm wa at-taslîm (persembahan dan penyerahan). Menurut al-Jauhari di dalam Ash-Shihâh fi al-Lughah, al-Fayruz Abadi dalam Al-Qâmûs al-Muhîth dan Zainuddin ar-Razi dalam Mukhtâr ash-Shihâh, as-salam adalah as-salaf. Adapun secara syar’i an-Nawawi di dalam Syarh Shahih Muslim menyebutkan, “Dalam […]

Continue reading


Hukum Membeli Rumah dengan Menjaminkan Tanahnya

kredit-rumah-300x199

Tanya : Ustadz, bolehkah seseorang membeli rumah secara kredit dari developer dengan menjaminkan tanahnya? Akadnya bai’ istishna’, dan tanah tersebut sudah menjadi hak milik (bukan objek jual beli). (Hamba Allah, Makassar) Jawab : Pembelian rumah dengan akad bai’ istishna’ tersebut hukumnya sah selama memenuhi segala syarat dalam bai’ istishna’. Namun tidak sah menjadikan tanah di […]

Continue reading